Home / Stiri Externe / Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova. Cea mai periculoasă carte din lume!

Biblia contrafăcută a Martorilor lui Iehova. Cea mai periculoasă carte din lume!

”Dar, chiar dacă noi înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!”(Galateni 1:8)

Aţi avea încredere într-un chirurg care trebuind să vă facă o operaţie majoră, refuză însă să vă spună numele lui sau care sunt acreditările lui?
SAU … V-ați pune nădejdea într-un avocat, care trebuind să vă apere împotriva unor acuzații false, dacă el refuză, de asemenea, să vă spună numele lui sau care sunt acreditările lui?Putem vedea din viața de zi cu zi cât de important este să ne bazăm pe numele și acreditările celor care ne servesc în aspectele importante ale vieții noastre. Ca și în cazul avocatului, este esențial să se cunoască aceste lucruri pentru că fără această cunoaștere, noi n-am avea nicio garanție că el ne-ar reprezenta interesele, cu adevărat și sincer. Prin urmare, este extrem de important să cunoaștem oamenii, acreditările și calificările celor cărora le încredințăm viața noastră spirituală!
Biblia editată de Turnul de Veghe și Societatea de Tracturi a eșuat în mod public în cea mai importantă chestiune, deoarece acestea refuză să le ofere adepților lor numele și prerogativele Comitetului de traducere a Bibliei lor, The New World Translation of The Holy Scriptures (vezi pag. 258 din ”Jehovah’ s Witnesses in the Divine Purpose”/ Martorii lui Iehova în planul divin).

Acest lucru este mult mai important decât Societatea Turnul de Veghe va recunoaște vreodată din moment ce traducerea Bibliei realizată de Comitetul Noii Traduceri Mondiale i-a înșelat pe mulți oameni, în următoarele moduri:

1. Ei au inventat reguli inexistente ale gramaticii grecești și apoi au început să urmeze aceste reguli numai atunci când erau necesare pentru susținerea teologiei lor aparte. Un exemplu clar în acest sens este

dat de Evanghelia după Ioan 1: 1, prin care Comitetul de traducere a interpretat limba greacă, în mod eronat: „și Cuvântul era un dumnezeu” în loc de a reda sensul adliteram al textului grecesc, ”și Cuvântul era Dumnezeu.”

Iată o explicație oferită de ei într-o altă publicație a Turnului de Veghe, ediția ”The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures” a Bibliei: la pagina 1158, într-o notă de subsol în care este justificată astfel traducerea versetului din Ioan 1: 1 —„Motivul pentru interpretarea cuvântului grecesc, divin și nu Dumnezeu, s-a datorat faptului că substantivul grecesc Theos este fără articol hotărât….

Dar în acest context noi le putem atrage atenția celor de la Turnul de Veghe cu privire la versetele 6, 12 și 13 (tot din primul capitol al Evangheliei lui Ioan). În aceste versete substantivul grecesc Theos apare fără articolul hotărât (ca în Ioan 1: .1) și totuși Comitetul de traducere a tradus fiecare verset ca (Iehova) Dumnezeu (și nu un Dumnezeu – nota mea).

Un alt exemplu de reguli inexistente urmate numai atunci când este necesar pentru a sprijini teologia lor, se găsește în declarațiile introductive ale versiunii Kingdom Interlinear Translation (pg. 1 8). Aici cititorul este învățat cum să restabilească numele divin.

Cititorul este instruit că poate interpreta cuvintele grecești, „Kyrios” (Doamne) și „Theos” (Dumnezeu) ca numele divin prin determinarea faptului dacă, scriitorii creștini (în greacă) au citat din Scripturile Ebraice (Vechiul Testament). Și dacă este așa, atunci putem interpreta „Kyrios” (Doamne) și „Theos” (Dumnezeu), ca Iehova Dumnezeu.

Încă o dată, ”regula” Turnului de Veghe este evitată de către Comitetul de traducere, deoarece ei au tradus că apostolul Pavel, în epistola să către Filipeni 2:11, citează de fapt din Isaia 45: 23 atunci când el spune: ” şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.” (Versetul din Vechiul Testament la care face trimitere Comitetul, la pagina 18 din introducerea sa, este, ”Pe Mine însumi Mă jur, adevărul iese din gura Mea, şi cuvântul Meu nu va fi luat înapoi: orice genunchi se va pleca înaintea Mea şi orice limbă va jura pe Mine.” – și prin acesta ei vor să demonstreze că Pavel a vrut să spună de fapt că, ”Iehova este Domnul” și nicidecum că Isus este Domnul! — nota mea)

2. Comitetul de traducere a creat chiar și un timp al verbului grec care în realitate nu există. În ediția lor biblică, New World Translation, din 1950, a Evangheliei (grecești) ei au interpretat versetul din Ioan 8: 58 – ”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, SUNT Eu.”” – și au tradus „ego eimi”/eu sunt ca „eu eram”, afirmând că aceasta este „interpretarea corespunzătoare a „perfectului nedefinit al verbului”, din limba greacă.

Nu există NICIUN „perfect nedefinit al verbului”, în nicio limbă! După ce Societatea Turnului de Veghe a fost informată cu privire la acest fapt, ei au făcut schimbarea prin,”indicativul perfect al verbului”, dar orice elev grec știe că ”ego eimi” este la timpul prezent și se traduce corect prin „EU SUNT” (vezi Exodul 3: l 4).

3. Ei au adăugat în Scriptură cuvinte care modifică sensul textelor în acord cu teologia lor. Observați de exemplu interpretarea Turnului de Veghe din epistola lui Pavel către Coloseni, cap. 1: 16, 17, în care cuvântul „celelalte”, a fost adăugat de patru ori la textul biblic, schimbându-i complet sensul.
Când de fapt Pavel a scris în acele despre Isus că ”prin El au fost făcute toate lucrurile”, este evident că Fiul însuși nu era creat/ființă creată. Turnul de Veghe, totuși, consideră că Fiul este, de asemenea, o ființă creată și, prin urmare, a adăugat cuvântul, „celelalte”,care nu se găsește deloc în textul biblic grecesc, pentru a face să pară că Fiul este, de asemenea, o creatură.

(Iată spre comparație versetele biblice, în discuție, traduse de Cornilescu potrivit manuscrisului grec Textus Receptus și versetele din biblia contrafăcută a martorilor:

Ediția Cornilescu:
”Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.” și

Ediția New World Translation, a Martorilor lui Iehova:
”pentru că prin el au fost create toate celelalte lucruri din ceruri şi de pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie guvernări, fie autorităţi. Toate celelalte lucruri au fost create prin el şi pentru el. De asemenea, el este înainte de toate celelalte lucruri, iar toate celelalte lucruri au fost aduse în existenţă prin el)

Așa cum am menționat mai înainte, Comitetul de traducere a adăugat cuvântul „un”, la Ioan 1: 1 pentru a face din Fiul o creatură mai degrabă decât Dumnezeu Însuși.

4. Oamenii care făcuseră parte din Comitetul de traducere nu au avut nici școală adecvată și nici instruirea de a acționa ca traducători critici ai Bibliei. Auto-numiții „experți”, care au făcut parte din acest comitet de traducere au fost:

N. H. Knorr , F.W. Franz (foto), A.D. Schroeder, G.D. Gangas și M. Henschel. În afară de F.W. Franz (care mai târziu a devenit președintele lor) niciunul dintre membrii Comitetului de traducere nu știa greaca biblică sau ebraica iar competența lui Franz lui ridică întrebări serioase.

Aceasta s-a înfățișat în fața Curții din Scoția, în ședința din noiembrie, 1954 (la doar patru ani de la lansarea Bibliei Turnului de Veghe). În cadrul procesului, magistratul i-a pus mai multe întrebări lui Franz care, alături de răspunsurile acestuia au fost consemnate prin transcriptul ședinței, astfel:

Întrebare: V-ați familiarizat de asemenea și cu ebraica?
Răspuns: Da…
Î: Deci aveți la îndemână un instrumentar lingvistic substanțial?
R: Da, pentru o folosință în lucrarea mea biblică.
Î: Sunteți capabil să citiți și să înțelegeți Biblia în ebraică, greacă, latină, spaniolă, portugheză, germană și franceză?
R: Da… (Pursuer’ s Proof, Page7)
Î: Dvs, personal, citiți și vorbiți ebraica, nu-i așa?
R: Eu nu vorbesc ebraica.
Î: Nu vorbiți ebraica?
R: Nu.
Î: Dvs., personal, puteți să traduceți ceva în ebraică?
R: Ce anume?
ÃŽ: Versetul 4 din Geneza, capitolul 2.
R: Vreți să spuneți, aici?
ÃŽ: Da.
R: Nu. Nu aș putea să fac asta.
(Pursuer’ s Proof, Pages 102, 103).

Versetul pe care magistratul i-l ceruse lui Franz să-l traducă, era o propoziție simplă: ”Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.”

Franz nu a reușit să facă a o traducere simplă, pentru care orice student la un seminar de limbă ebraică, cu cunoștințe medii, nu ar fi întâmpinat nicio dificultate să o facă.

De asemenea, este important de reținut că niciun cunoscător de limbă greacă, cu orice fel de acreditări, nu va aproba „New World Translation”. Mai târziu, Bill Cetnar, în 1954 (în timp ce el încă era un martor al lui Iehova, lucrând la Bethel), a fost desemnat să-i ia un interviu unui traducător bine cunoscut al Bibliei, Dr. Edgar J. Goodspeed, cerându-i acestuia evaluarea și recomandarea sa pentru ediția ”New World Translation” a Scripturilor Ebraice.

Dr. Goodspeed a replicat:
”Nu, mi-e teamă că nu pot face asta. Gramatica sa este regretabilă. . . .”

În acord cu Dr. Goodspeed, mergem un pas mai departe și afirmăm că teologia adusă prin această traducere este o denaturare fatală a adevărului biblic.
Vă rugăm să nu vă încredeți într-o traducere atât de prejudiciată a Sfintei Scripturi sau în organizația care a înșelat atât de mulți oameni prin scrierea acesteia; vă cerem să vă puneți credința și nădejdea voastră în Domnul Isus Hristos care a spus că dacă nu credeți că EL ESTE DUMNEZEU (Ego Eimi – EU SUNT) veți muri în păcatele voastre (Ioan 8: 24).

Acest avertisment a fost scris din pricina contrafacerii periculoase a Bibliei prin New World Translation/Noua Traducere Mondială. Dacă sunteți un martor al lui Iehova, trebuie să-l cunoașteți pe DOMNUL ADEVĂRAT Isus Hristos. . .

Oare ce gândesc cu adevărat experții despre traducerea folosită de Turnul de Veghe?

Următoarele comentarii au fost făcute de unii dintre experții în domeniul limbilor biblice:

Dr. JR Mantey, despre versiunea Kingdom Interlinear Translation, a martorilor (vezi paginile 1158-1159): „O traducere eronată șocantă. „Desuetă și incorectă.” Nu este nici academic, nici rezonabil să se traducă Ioan 1: 1 prin ” Cuvântul era un dumnezeu.”

Dr. Bruce M. Metzger de la Princeton (profesor de literatura și limba Noului Testament): „O traducere greșită înspăimântătoare.” „Eronată” și „dăunătoare” „condamnabilă”, „Dacă Martorii lui Iehova iau această traducere în serios, ei sunt politeiști.”

Dr. Samuel J. Mikolaski din Zurich, Elveția: „Construcția acestui anarthrous (articol, în greacă) nu înseamnă același lucru cu articolul nehotărât „un” din limba engleză. Este monstruos să traducă propoziția biblică prin, Cuvântul era un dumnezeu.”

Dr. Paul L. Kaufman din Portland, Oregon: „Martorii lui Iehova dovedesc o ignoranță abisală a principiilor de bază ale gramaticii grecești, în traducere lor greșită din Ioan 1: 1”

Dr. Charles L. Feinberg din La Mirada, California: „Pot să vă asigur că interpretarea pe care Martorii lui Iehova o dau pentru Ioan 1: 1, nu o va da niciun cărturar grec cu reputație.”

Dr. James L. Boyer din Winona Lake, Indiana: „Nu am auzit sau nu am citit până acum că vreun învățat grec ar fi de acord cu interpretarea acestui verset, așa cum insistă Martorii lui Iehova… Până acum nu am întâlnit unul dintre ei (martori) care să aibă cunoștințe de limba greacă. ”

Dr. Walter Martin (care nu a predat limba greacă, dar a studiat limba): „Traducerea „un dumnezeu” în loc de „DUMNEZEU” este eronată și inacceptabilă pentru orice învățat grec, din vechime sau contemporaneitate și este o traducere respinsă de toți cercetătorii recunoscuți de limba greacă dintre care mulți nu sunt nici măcar creștini, și ca atare nu se poate spune despre ei că ar fi părtinitori în favoarea afirmației ortodoxe. „…

Dr. William Barclay de la Universitatea din Glasgow, Scoția: „denaturarea intenționată a adevărului de către acezstă sectă este văzută în traducerea lor a Noului Testament la Ioan 1: 1 care este tradus: „Cuvântul era un dumnezeu”, o traducere care este gramatical imposibilă…. Este foarte clar că o sectă care poate traduce Noul Testament în modul acesta este murdară intelectual.”

Dr. F.F. Bruce de la Universitatea din Manchester, Anglia. „Cam la fel au făcut și gramaticienii amatori arieni prin omisiunea articolului hotărât pentru „Dumnezeu” în propoziția „Și Cuvântul era Dumnezeu”. O astfel de omisiune a articolului hotărât este comună pentru substantive într-o construcție predicativă…. „un dumnezeu” ar fi total lipsit de temei „.
(Barclay și Bruce sunt unanim acceptați ca, experții de top ai Marii Britanii în limba greacă. Ambii au realizat traduceri ale Noului Testament!)

Dr. Ernest C. Colwell de la Universitatea din Chicago: „Predicatul nominal definit are articol atunci când acesta urmează verbul… El nu are articol atunci când precede verbul… această afirmație nu poate fi văzută ca străină în prologul Evangheliei, care atinge punctul culminant în mărturisirea lui Toma: „Domnul meu și Dumnezeul meu!” – Ioan 20; 28. „.

Dr. Philip B. Harner de la Colegiul Heidelberg: „Verbul precedând un nume predicativ ”anarthrous”, ar putea însemna că Logosul a fost „un dumnezeu” sau un fel de ființă divină, aparținând categoriei generale theos, dar ca o ființă distinctă de ”ho” Theos (Dumnezeu). În forma pe care Ioan o folosește de fapt, cuvântul ”Theos” este plasat la început pentru emfază.” (Vezi fraza din Textus Receptus, în greaca koine: ”En archē ēn ho Lógos, kai ho Lógos ēn pros ton Theón, kai Theós ēn ho Lógos.” — adică, a treia propoziție din această frază, ca de altfel toate, arată că, de fapt, Dumnezeu era Cuvântul! – nota mea; http://en.wikipedia.org/wiki/John_1:1; http://www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/NTpdf/joh1.pdf )

Dr. J. Johnson de la Universitatea de Stat din California, Long Beach: „Nu există niciojustificare pentru traducerea lui ”Theós ēn ho Lógos” prin „Cuvântul era un dumnezeu”. Nu există nicio paralelă sintactică cu construcția gramaticală din Fapte 23: 6 … Versetul din Ioan 1:1 este limpede… ”

Sursa: barzilaiendan.com

Check Also

Extrema dreaptă intră în parlamentul german – Eliza Vlădescu

După ziua de duminică, pieÅ£ele financiare din Europa, È™i nu numai, răsuflă încă o dată …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *