Home / Familie / Portretul unui tată – sau ce a mai rămas din taÈ›ii secolului de acum

Portretul unui tată – sau ce a mai rămas din taÈ›ii secolului de acum

Cât de mult îți iubești tatăl? Ce fel de tată ai avut tu? Ce lecții de viață îți poți aduce aminte de la el acum? Sunt doar câteva întrebări pe care le lansez pentru că vreau să vă provoc să priviți la portretul tatălui vostru pământesc, cine a fost, cine este, cine va fi. Iar dacă tu însuți ești un tată, acest articol cu siguranță că îți va merge direct la inimă.

Probabil că nu mulți dintre noi ne putem uita în urmă să vedem un model de tată perfect pentru că nu o să găsim nicăieri acest ”portret”. Însă putem găsi un tipar al unui tată, așa cum a fost creat el de Dumnezeu. Imaginea noastră despre tatăl nostru pământesc nu este altceva decât imagine noastră despre Tatăl nostru ceresc, care ne-a creat pe toți după chipul Său.

Zilele trecute am parcurs împreună 2 articole destul de sumare, dar la subiect, care vorbesc despre caracterul și atributele lui Dumnezeu, iar în al doilea articol am discutat despre felul cum reacționăm noi la atributele lui Dumnezeu. Nu au fost scrise comparativ, și nici nu am discutat lucruri comune în cele două postări, motiv pentru care sunt perspective diferite și cu siguranță că fiecare dintre noi avem lucruri de adăugat la cele prezentate, lucruri de discutat, lucruri de re-analizat, de gândit, de înțeles.

Există un verset în cadrul Vechiului Testament, în Maleahi 4:6 – care deÈ™i în contextul său vorbeÈ™te despre Ziua cea Mare a Domnului – prezintă un aspect legat de familie:

”El va întoarce inimile taților spre copiii lor și inimile copiilor spre tații lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc țara cu blestem!”
Cei mai mulÈ›i dintre noi luăm partea de început a acestui verset, dar ignoră partea a doua. Mi s-a părut foarte interesant că nu spune că va întoarce inimile părinÈ›ilor către copii lor, ci inimile taÈ›ilor către copii lor, fapt care spune multe lucruri. RelaÈ›ia dintre un tată – È™i de fapt ceea ce reprezintă el în cadrul familiei sale – È™i copiii săi, sau soÈ›ia lui este importantă înaintea lui Dumnezeu.

Societatea noastră de astăzi a devenit denaturată È™i decăzută pentru că a denaturat imaginea tatălui din cadrul căminului familiei. FeminiÈ™tii de astăzi chiar se zbat să scoată din Scriptură genul masculin al lui Dumnezeu, să nu se mai spună Lui ”Tatăl nostru”, ci ”mama noastră”, sau ”The Eternal One” (Cel etern – neutru). Este dificil să înÈ›elegem conceptul care îl crează sociologii È™i modernismul de astăzi pentru că ei nu definesc pe Dumnezeu È™i persoana Lui după manualul cu care mulÈ›i creÈ™tini sunt obiÈ™nuiÈ›i astăzi – Biblia. Au ajuns unii chiar să modifice persoana lui Isus în Iudith din Nazaret, È™i să scoată È™i o versiune aparte a Bibliei prin care să arate că puterea femeii este cea care se ridică È™i care are valoare.

Nu am înțeles cum ar putea imaginea masculină a lui Dumnezeu să fie făcută feminină, ca să ridice pe o treaptă mai sus pe cele care cred că vor ridica pe femei(e) în societate, cum scria Carol Brooks în articolul ”Feminism and the Bible”.

Dumnezeu s-a descoperit nouă prin intermediul unor termeni antropomorfici ca noi să înțelegem parte din caracterul Său, iar unii au înțeles ceea ce au vrut ei.

Dumnezeu vrea ca imaginea unui tată pământesc să reflecte imaginea Sa de Tată ceresc. Aceasta este de fapt și intenția acestei postări.

Am spus È™i credem È™i È™tim că Dumnezeu este dragoste. ÃŽn familiile unde nu există dragoste există discordie, probleme, neînÈ›elegeri, dispute, tulburări, dereglări. Imaginea noastră legată de o familie nu trebuie să fie imaginea pe care o oferă sociologii È™i cultura prezentă în care trăim È™i ne aflăm acum. Familia – după modelul creat de Dumnezeu – are la baza ei dragostea. Hristos este modelul nostru de dragoste – El a iubit biserica È™i s-a dat pe Sine pentru ea. Un tată are menirea să iubească pe soÈ›ia lui, pe copiii lui, este prima poruncă dată de Dumnezeu în Cuvântul Său – să iubeÈ™ti pe Domnul Dumnezeu cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta È™i cu tot cugetul tău, È™i pe aproapele tău ca pe tine însuÈ›i (Luca 10:27; Deuteronom 6:5; Levitic 19:18).

Apostolul Pavel a dat o poruncă în scrierile sale către efeseni, care este valabilă și aplicabilă pentru toți bărbații din zilele de astăzi: ” Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos Biserica și S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25), iar apoi continuă ”Tot așa trebuie să-și iubească și bărbații nevestele, ca pe trupurile lor. Cine își iubește nevasta se iubește pe sine însuși.” (v. 28).

Gândiți-vă la bărbații care merg la sala de fitness și își verifică mușchii de pe ei în oglindă și rânjesc. Ei se iubesc pe sine, nu? Dacă bărbații pot să facă lucrul acesta, provocarea este ce au ei de gând să facă către familia lor, către soția lor ca să arate dragostea care o poartă pentru persoana lor? Nu vă dau idei, vă las să vă gândiți.

Există biserici care poartă pe ele hramul/numele Apostolului Pavel și nu știu ce învățătura a adus el bisericii în ceea ce privește relațiile dintre bărbat și femeie, rolul bărbatului de a-și iubi soția precum a iubit Hristos biserica Sa. Sunt biserici care consideră că modernismul de acum trebuie să aducă modernismul și în biserica lor și modifică crezul și ideologia lor după cum se schimbă vremurile.

Dumnezeu se așteaptă ca un tată să-și iubească familia lui și să arate dragoste față de cei din căminul său. Făcând acest lucru, dovedești de fapt caracterul Creatorului tău.

Am descoperit din Sfintele Scripturi faptul că Dumnezeu este Cel care poartă de grijă. ÃŽn Geneza 22 Dumnezeu s-a descoperit lui Avraam ca Dumnezeul care poartă de grijă, Jehova Iire. AÈ™adar, Dumnezeu se aÈ™teaptă de la un tată pământesc să fie unul care poartă de grijă familiei sale. Biblia spune că ”dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, È™i mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credință È™i este mai rău decât un necredincios” (1 Timotei 5:8). ÃŽn Biblie un ”necredincios” este unul din cea mai de jos treaptă a societății. Dacă eÈ™ti un tată care nu poartă de grijă familiei sale eÈ™ti din cea mai de jos treaptă – È™i aceasta o spune Biblia despre tine, nu eu.

Să fi născut de parte bărbătească este o șansă, dar să fii un bărbat este o alegere!

BărbaÈ›ii de astăzi trebuie să se trezească È™i să se ridice la nivelul în care ei poartă de grijă nevoilor soÈ›iei, a copiilor, a casei sale. Libertatea de care avem parte acum nu înseamnă că trebuie să faci tot ce îți trece prin cap, ci să faci ceea ce trebuie È™i È™tii că trebuie să faci! Trebuie să transmitem un mesaj către toÈ›i bărbaÈ›ii din naÈ›iunea noastră: priveÈ™te-te în oglindă È™i poartă de grijă nevoilor soÈ›iei È™i a copiilor tăi, ia-È›i un job, foloseÈ™te ceea ce È›i-a dat Dumnezeu să fi cel care aduce pâinea pe masa casei tale. Dacă nu eÈ™ti în stare să faci acest efort la care cheamă pe toÈ›i Dumnezeu – maturizează-te!

Am descoperit de asemenea din Sfintele Scripturi că Dumnezeu s-a descoperit ca Domnul care este prezent – Iehova Shama. Dumnezeu se aÈ™teaptă ca taÈ›ii pământeÈ™ti să fie prezenÈ›i alături de familiile lor, de copii lor. Societățile noastre suferă de familii unde taÈ›ii sunt doar fantome… pentru că ei nu sunt acolo niciodată când e nevoie de ei. Există studii care ne fac să ne uimim ce efecte are în societatea noastră (nu doar în cea americană, cum este enunÈ›at în studiu) lipsa unui tată din cadrul unui cămin. Enumăr doar câteva (pentru mai multe detalii, accesaÈ›i sursa studiilor aici):

– copiii cu tatăl lipsă de acasă au de 4 ori mai multe È™anse să ajungă o povară socială sau pe străzi
– au mai multe È™anse să ajungă la puÈ™cărie pentru acte de violență de diferite naturi (crimă, viol, abuz de substanÈ›e) sau să ajungă la sarcină nedorită în perioada adolescenÈ›ei, È™anse de sinucidere crescute
– au cu de 2 ori mai multe È™ase să ajungă la obezitate
– au de 2 ori mai multe È™anse să se lase de educaÈ›ie È™i să devină o ruÈ™ine în societate

Studiați aceste cifre ale Biroului de Recensământ American. În America 80% din cămine nu cunosc părtășia cu un tată, nu au ghidarea unui părinte sau să experimenteze măcar dragostea și grija unui tată.

Ce crede Dumnezeu despre tatăl absent din casă? Am citat mai sus pasajul din Maleahi 4:6 – va întoarce inimile taÈ›ilor spre copiii lor È™i inimile copiilor spre taÈ›ii lor, ca nu cumva, atunci când voi veni, să lovesc È›ara cu blestem! Ce înseamnă acestea acum? ÃŽnseamnă că Dumnezeu va aduce judecată peste naÈ›iunile în care taÈ›ii au eÈ™uat moral să conducă, să iubească, să poarte de grijă pentru familia sa. Problema naÈ›iunilor noastre nu este ”mai multă educaÈ›ie”. Nu este nici măcar faptul că există sărăcie în È›ară. Atâta timp cât bărbaÈ›ii nu înÈ›eleg principiile de bază ale vieÈ›ii, ei de fapt nu au înÈ›elepciunea să È™tie cum să funcÈ›ioneze.

Există 3 funcții de bază în Scriptură care au de a face cu tatăl din casă: funcția de preot, de profet și de rege.

1. În calitate de preot, tatăl reprezintă familia sa înaintea lui Dumnezeu. În Exod 12 tatăl familiei era responsabil să pună peste ușorii ușii sângele mielului care avea să fie jertfit în acea noapte, și fără de acel sânge pe ușorii ușii îngerul morții avea să ia viața primului născut din acea casă. Dacă tatăl eșua, familia era distrusă de îngerul morții.

Droguri È™i avorturile ucid copiii de astăzi. Ce sa mai zicem de crima organizată? Copiii societății noastre sunt într-un pericol eminent – pentru că nu sunt protejaÈ›i de un tată. TaÈ›ilor, fiÈ›i responsabili, creÈ™teÈ›i-vă copiii în frică de Domnul!

2. Ca profet el îl reprezintă pe Dumnezeu înaintea familiei. Noe în Geneza 6 a găsit favoare înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a avertizat pe Noe de potop și i-a oferit soluția de scăpare prin construirea unei corăbii.

”Prin credință Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa; prin ea el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință” (Evrei 11:7, sublinierile din text îmi aparțin).

Lucrurile care nu se văd încă sunt lucrurile care vor veni peste familia ta și depinde de tine, în calitate de tată, de felul cum îți vei salva familia ta.

ÃŽn Deuteronom 6 Cuvântul lui Dumnezeu spune taÈ›ilor să înveÈ›e pe copii legea Domnului – la intrare È™i la ieÈ™irea din casă să pună aduceri aminte ale legii Domnului, pe frunte, pe mână – mesajul era de fapt: saturează pe copiii tai cu Cuvântul lui Dumnezeu.

Efeseni 6:4 spune, ”Și voi, părinÈ›ilor, nu întărâtaÈ›i la mânie pe copiii voÈ™tri, ci creÈ™teÈ›i-i în mustrarea È™i învățătura Domnului” (sublinierile din text îmi aparÈ›in). Cuvântul Ӕnvățătură” din acest text înseamnă de fapt – a instrui din nou È™i din nou pe copil. Tatăl trebuie să împartă Cuvântul lui Dumnezeu la copii, de la tata să înveÈ›e ei, nu de la alÈ›ii.

3. Ca rege – un rege are autoritate. Tot ceea ce stabileÈ™te Dumnezeu funcÈ›ionează pe baza autorității spirituale. Stelele, lună È™i soarele funcÈ›ionează sub autoritatea lui Dumnezeu. Căminul funcÈ›ionează sub autoritatea lui Dumnezeu. Guvernul funcÈ›ionează sub autoritatea lui Dumnezeu. Biserica funcÈ›ionează sub autoritate spirituală.

Tatăl este autoritatea din cadrul căminului. El e cel care ia decizii. Asta nu înseamnă că soția nu trebuie consultată. Dar cineva trebuie să fie cel care face deciziile! Cineva trebuie să spună da și cineva trebuie să spună nu în casă.

Se spune că soÈ›ia unui pastor era foarte luminată, de fiecare dată când apărea vreo problemă ea găsea soluÈ›iile È™i i le spunea soÈ›ului ei, iar acesta făcea întocmai È™i tot timpul credea că a fost ideea lui. Pare amuzant, dar este o întâmplare adevărată. Dacă tu È™i soÈ›ia ta vreÈ›i să fiÈ›i amândoi capul – un corp cu doua capete este o ciudățenie!

Dumnezeu a făcut soÈ›ul tău să fie lider – lasă-l să conducă.

O, dar nu pot avea încredere în deciziile sale, o să zică anumite soții. O, ia uite cu cine s-a decis el să se căsătorească!

În Fapte 16 citim despre Pavel și Sila cum sunt eliberați în timp ce aduceau laude lui Dumnezeu. Temnicerul care îi păzea știa că dacă avea să îi scape pe acești prizonieri, el însuși avea să petreacă restul vieții în temniță. Așa că el a întrebat pe Pavel și Sila ce să facă și ei i-au spus, ”Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, tu și casa ta” (Faptele Apostolilor 16:31, sublinierile îmi aparțin). Versetul acesta a fost dat tatălui că să transmită familiei sale această mărturie. În acea noapte familia lui a fost mântuită.

În concluzie, poți spune că tu și casa ta este mântuită? Trăiești în neînțelegeri, certuri și dispute? Oprește-te! Acționează cum trebuie să fi ca un creștin adevărat! Lasă-l pe Dumnezeu să domnească peste tine, gura ta, căsnicia ta, căminul tău. Fi tatăl pe care Dumnezeu te-a creat să fi! Lasă ca al Său caracter să fie reflectat în tine, în purtarea ta de grijă, în dragostea ta față de familie și copii, în a fi acolo alături de ei când au nevoie de tine și a fi preotul, profetul și regele care este autoritatea finală din căminul tău.

Sursa: crestinismtrait.blogspot.com.es

Check Also

Părinţi și copii, dulcea dezgolire online

O fotografie a unui tată care își Å£ine în braÅ£e fiul bolnav reprezintă o mostră …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *