Home / Resurse Crestine / Articole / Cine va castiga marele premiu?

Cine va castiga marele premiu?

1 Cor.9:24-27

Acum când au început jocurile olimpice de la Rio, întrebarea multora este: cine va câştiga medalia olimpică? Sportivi din aproape toate ţările lumii au venit în Brazilia purtând în suflet dorinţa de a câştiga medalia cea mai strălucitoare în disciplina sportivă pentru care s-au pregătit.

Sfânta Scriptură arată că există un premiu mult mai preţios decât medalia olimpică, pe care ar trebui să îl câştige fiecare credincios. Acesta este „premiul chemării cereşti, oferit de Dumnezeu în Hristos.” (Fil.3:14). Acest premiu reprezintă:

1. Cununa care nu se poate vesteji

Despre această cunună a vorbit apostolul Pavel, spunând: „Toţi cei ce se luptă la jocurile de obşte se supun la tot felul de înfrânări. Şi ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji.” (1Cor.9:25).
Domnul Isus a evidenţiat acelaşi adevăr, atunci când s-a adresat ucenicilor avertizându-i: “Nu vă strângeţi comori pe pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina şi unde le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă moliile şi rugina şi unde hoţii nu le sapă, nici nu le fură” (Mat.6:19-20).

Iar, apostolul Petru îl slăveşte pe Dumnezeu pentru măreţia acestei răsplătiri, spunând: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate vesteji, păstrată în ceruri pentru voi.” (1Pet.1:3-4)

Medalia olimpică se vestejeşte, fiincă la fiecare patru ani este organizată o nouă competiţie, în care cei ce au câştigat o medalie acum, dacă nu se antrenează şi nu concurează la aceleaşi standarde, o pot pierde atunci. Iar recordurile obţinute de ei sunt depăşite în timp de alţi sportivi. Dumnezeu oferă însă o cunună care nu se poate vesteji, fiindcă nimeni nu mai poate lua locul celui ce a câştigat-o, iar valoarea ei este neperisabilă şi nu se modifică în timp.

2. Cununa bucuriei

Pentru cei ce câştigă o medalie olimpică, bucuria este trecătoare, dar pentru cei ce vor primi premiul chemării cereşti, bucuria este veşnică. Apostolul Pavel anticipează această bucurie întrebând: “Căci cine este, în adevăr, nădejdea sau bucuria, sau cununa noastră de slavă? Nu sunteţi voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteţi slava şi bucuria noastră.”(1Tes.2:19-20).
Cunoscând această bucurie eternă, el scrie credincioşilor din Filipi, îndemnându-i: ”Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! (Fil.4:4). Iar, această bucurie va fi deplină, deoarece: “El (Domnul Isus) va şterge orice lacrimă din ochii lor(a celor credincioşi).” Şi în locul de slavă „moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile dintâi au trecut.”(Ap.21:4)

3. Cununa neprihănirii

Dacă cei ce câştigă o medalie olimpică rămân cu aceeaşi natură păcătoasă, fiind stăpâniţi de vicii şi păcate, cei ce vor primi premiul chemării cereşti, vor fi îmbrăcaţi în neprihănire. Apostolul Pavel a fost sigur de această cunună a neprihănirii, despre care a mărturisit:
”M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.” (2 Tim.4:7-8).
Iar apostolul Ioan arată măsura în care cei credincioşi vor fi schimbaţi spunând: ”Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea aşa cum este.” (1Ioan.3:2)

4. Cununa slavei

Pentru cei ce câștigă o medalie olimpică ovaţiile sunt trecătoare, iar răsplătirile sunt potrivite cu bogăţia ţării din care provin. Cei ce vor câştiga premiul chemării cereşti, vor avea parte însă de o slavă cerească, care nu poate fi descrisă în cuvinte.

Apostolul Petru a arătat că cei ce păstoresc turma lui Dumnezeu, de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine şi făcându-se pildă turmei, când se va arăta Păstorul cel mare, vor căpăta cununa, care nu se poate vesteji a slavei. (1Pet.5:2-4).

Iar apostolul Pavel, a anunţat măreţia slavei în care vor fi îmbrăcaţi cei credincioşi, spunând că: ..” cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite şi-l va face asemenea trupului slavei Sale…” (Fil.3:20-21) şi a evaluat că:”… suferinţele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită faţă de noi.”(Rom.8:18).

5. Cununa vieţii

Oricât de mare ar fi bucuria câştigării unei medalii olimpice, această bucurie este umbrită de durerea cauzată de boli, suferinţe şi moarte. Nicunul dintre cei ce au câştigat o medalie olimpică nu poate avea reuşită şi în faţa morţii. Biblia spune că:”… toţi au păcătuit (chiar şi cei ce au câştigat medalia olimpică) şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu”(Rom.3:23), iar; „plata păcatului este moartea”(Rom.6:23).

Însă cei ce vor câştiga premiul chemării cereşti, vor avea parte de cununa vieţii. Această cunună este promisă celor ce rămân credincioşi până la moarte (Ap.2:20) şi reprezintă viaţa veşnică pe care o avem în Hristos.Viaţa veşnică este oferta lui Dumnezeu, descoperită prin cel mai cunoscut verset al Bibliei:

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. (Ioan 3:16), şi o pot avea doar cei ce îl au pe Hristos:” Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această viaţă este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.” (1Ioan 5:11-12).

Ce premiu măreţ! Acesta cuprinde cununi pe care numai Dumnezeu ni le poate oferi. Dacă dorim să avem parte de acest premiu, trebuie să descoperim cine se califică pentru a-l primi. Cercetând Scripturile descoperim că marele premiu al chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos, poate fi primit de:

a. Cei ce se angajează în competiţia cerească

Sunt mulţi care deşi îşi doresc premiul chemării cereşti, sunt angajaţi într-o altă competiţie. Ei aleargă în cursele lumii, fiind angajaţi în competiţia modei, a poziţiei sociale, a posesiunilor materiale şi a păcatului. Pentru a câştiga premiul chemării cereşti, aceştia trebuie să-şi schimbe competiţia. Să renunţe la competiţia lumii şi să se angajeze în competiţia cerească.

În acest sens, este un exemplu pentru noi, apostolul Pavel, care după ce a alergat pe drumurile lumii, a ales să meargă pe urmele lui Hristos şi să se avânte spre premiul chemării cereşti (Fapte.9:1-22;Fil.3:34-15). Această schimbare a avut loc în momentul întâlnirii cu Hristos, care a devenit pentru el nu numai Domn şi Mântuitor personal, ci şi un model de viaţă, cu care a dorit să se asemene şi pe care a ales să-L urmeze.

Dacă alergi în competiţia lumii, acum este un moment potrivit în care să-L alegi pe Hritos prin credinţă şi să te angajezi în competiţia cerească, împlinind astfel îndemnul apostolului Pavel care i-a motivat pe credincioşii din Filipi spunând:

”Nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit; dar alerg înainte, căutând să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred ca l-am apucat încă; dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ținta, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.

Gândul acesta, dar, să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți; și, dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina și în această privință.” (Fil.3:12-15).

b. Cei ce se antrenează pentru slujirea cerească

Ca să câştigi o medalie nu este suficient numai să te înscrii în competiţie, ci, trebuie să şi te antrenezi şi să participi activ în concurs. Şi pentru a primi premiul chemării cereşti, nu-i suficient numai să te angajezi în această competiţie spirituală, ci, trebuie să şi te antrenezi pentru a te echipa şi a pune în slujbă darurile cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Apoi să slujeşti lui Dumnezeu cu tot devotamentul, respectând regulamentul competiţiei.

Pentru cei credincioşi echiparea este realizată de Duhul Sfânt, prin slujirea acelor ce au fost rânduiţi de Dumnezeu ca slujitori în Biserică, iar regulamentul care fixează norma de trăire şi slujire este Cuvântul lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel a exemplificat acest lucru spunând: „Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capată premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul! Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji: noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji.
Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Ci mă port aspru cu trupul meu și-l țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi sa fiu lepădat.” (1Cor.9:25-27).

Exemplul apostolului Pavel ne arată că cei ce s-au angajat în competiţia spirituală şi alergă pentru premiul chemării cereşti sunt antrenaţi şi în echiparea spirituală şi în slujire, respectând regulamentul Cuvântului lui Dumnezeu, pentru a nu fi descalificaţi.

c. Cei ce se aventurează spre răsplătirea cerească

Primesc medalia olimpică cei care în competiţie ajung până la capăt, trecând linia de sosire, sau câştigă finala. Şi premiul chemării cereşti este oferit acelor ce ajung până la capăt, isprăvind alergarea, păzind credinţa şi biruind orice obstacol. O dovadă în acest sens este mărturisirea apostolului Pavel care a spus:
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va da în “ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui.”(2 Tim.4:7-8)
Şi scriitorul epistolei către Evrei ne îndeamnă să biruim piedicile şi să ne aventurăm să mergem până la capăt, spunând:
„Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte.”(Evrei 12:1). Iar Domnul Isus i-a încurajat pe credincioşii din Biserica din Smirna să nu renunţe în faţa necazurilor, prin promisiunea:” Fii credincios până la moarte, și-ți voi da cununa vieții” Ap.2:10/c.
Ştiind cine sunt cei ce vor câştiga marele premiu al chemării cereşti, te întreb: eşti angajat în competiţia lumii, sau în alergarea pentru câştigarea premiului ceresc? Dacă te vezi prins în cursele lumii, alege astăzi să-L urmezi pe Hristos şi să te antrenezi activ în echipare şi slujire, aventurându-te spre răsplătirea cerească, pentru ca la sfârşitul alergării, să poţi primi Marele Premiu al chemării cereşti a lui Dumnezeu în Hristos!

Pastor Dan Boingeanu

Sursa: www.misiune.ro

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *