Home / Resurse Crestine / Articole / Tudor Pețan – Înțelegând vremurile și luând decizii înțelepte

Tudor Pețan – Înțelegând vremurile și luând decizii înțelepte

 

Fiii lui Isahar, care se pricepeau în înÅ£elegerea vremurilor ÅŸi ÅŸtiau ce trebuia să facă Israel… (1 Cron. 12:32)

Fii lui Isahar înțelegeau vremurile și știau ce trebuia Israel să facă. Noi, creștinii, luminați de Duhul Sfânt, descifrând Scripturile și având acces la informații, beneficiem de ușile de revelație care se deschid pentru noi în această vreme. Daniel ne spune că „în vremurile din urmă cunoștința va crește” (Daniel 11:4). Și cred că nu numai în domeniul științific, tehnologic dar mai ales în cel al revelației. Sunt revelații, profunzimi, care au fost „pecetluite”, închise, până în această vreme a sfârșitului, și care înțelese acum, ne dau o altă perspectivă.
De ce e important să înÈ›elegem vremurile È™i să luăm decizii înÈ›elepte ca individ, ca familie È™i comunitate, ca naÈ›iune românâ? De ce în aceste vremuri de mare tulburare, de decădere morală, de amplificare fără precedent a violenÈ›ei, a terorismului, a atacului asupra instituÈ›iei familiei È™i a valorilor iudeo-creÈ™tine, de creÈ™tere a persecuÈ›iei împotriva creÈ™tinilor, de resuscitare a spiritului antisemit, de atac la divinitatea lui Hristos… este important să „localizăm” spiritual această perioadă?
Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinÈ›ei Lui (promisiunea referitoare la revenirea Lui) ci are o îndelungă răbdare ca niciunul să nu piară ci toÈ›i să vină la pocăință. (2 Petru 3:9). Revenirea Lui este o promisiune. Momentul nu ne e dat să îl È™tim, îl cunoaÈ™te doar Tatăl. Dar ni s-au dat semne care preced revenirea Lui. Să avem curajul È™i deschiderea să le vedem. Tot ce se întâmplă accelerat în jurul nostru nu e un hazard al istoriei, nu este o scăpare a evenimentelor de sub controlul divin al lui Dumnezeu. Ci e o reaÈ™ezare a lucrurilor, o pregătire a scenei pentru ultimul act al istoriei. E o scoatere la lumină a „actorilor principali” ai acestui act. Cartea Ezechiel se lasă înÈ›eleasă în context geo-politic…

De ce să ne pese ? De ce să vrem să înțelegem cu ochi duhovnicești ce se întâmplă în jurul nostru? Petru ne-a pregătit un răspuns, o provocare pentru fiecare dintre noi încă de acum 2000 de ani. „Deci fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri, și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Dar noi, după făgăduința Lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea prea iubiților fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.” (2 Petru 3:11-14)

Chiar dacă multe dintre articolele din acest număr al revistei vorbesc despre situaÈ›ia din Orientul Mijlociu, despre imigraÈ›ie, persecuÈ›ia creÈ™tinilor, conflicte militar-religioase, multiculturalism… vreau să afirm din nou, ca lucrare de media creÈ™tină Alfa Omega, că nu încurajăm nici o formă de naÈ›ionalism, islamofobie, judecăți de pe poziÈ›ii confesionale, È™i nici o formă de xenofobie. Ci suntem conÈ™tienÈ›i, aÈ™a cum ne avertizează Scriptura, că în vremurile de pe urmă confuzia va creÈ™te, răstălmăcirile Cuvântului vor fi frecvente, Evanghelia va fi „ajustată” pentru a fi „confortabilă” È™i pentru a amorÈ›i vegherea credincioÈ™ilor.
Avem nevoie ca, în mod intenționat, cu determinare, să reașezăm rapid prioritățile în viețile noastre: ancorarea în Cuvânt, restaurarea în profunzime a relației cu Dumnezeu, deschidere pentru revelație în înțelegerea vremurilor, „curățirea” și sfințirea noastră ca parte a Miresei Lui, înțelegerea și activarea darurilor spirituale și restaurarea lucrării Duhului Sfânt, a fi „sare și lumină“ în societate, dincolo de zidurile bisericii.
Înțelegând vremurile, fiii lui Isahar știau și ce trebuie să facă Israel. Asemeni lor, cred că în România, se ridică fii ai revelației, cu înțelegere a contextului politic și spiritual, deschiși spre reformă, lideri politici și religioși cu frică de Dumnezeu, călăuziți de Duhul Lui; El ridică voci profetice în națiune care să rostească voia Domnului peste legi și decizii la nivel de țară, care să rostească pocăință, sfințenie, bunătate și intrare a României în destinul divin. Dumnezeu a început să potențeze creștini în toate segmentele societății care ies la lumină și devin agenți ai extinderii Împărăției în națiunea română. Dumnezeu ridică o generație de lideri spirituali care trec peste agende proprii sau bariere confesionale și fac din România o platformă a extinderii Împărăției în întreaga Europă.
Se întâmplă să scriu aceste rânduri în Ierusalim, în zilele de sărbătoare ale Paștelui evreiesc. Sunt câteva gânduri, ca rugăciuni, pe care le am de aici din inima Israelului, pentru cititorii revistei, pentru echipa Alfa Omega și partenerii noștri, pentru românii de pretutindeni.
Cred că e aproape un moment de revelaÈ›ie corporativă, majoră, în Èšara Sfântă, prin recunoaÈ™terea lui Isus ca Mesia. O „taină” păstrată până la finaul vremurilor. „FraÈ›ilor, pentru că nu vreau să vă socotiÈ›i singuri înÈ›elepÈ›i, nu vreau să nu È™tiÈ›i taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va È›inea până va intra numărul deplin al Neamurilor. Și atunci tot Israelul va fi mântuit…”(Romani 11:25-26)
În al doilea rând, să înțelegem că evenimentele care se derulează acum, accelerat, sub ochii noștri, vor avea un deznodământ, un moment final, aici în Ierusalim, pe Muntele Măslinilor.
În al treilea rând, mi-aș dori ca rândurile acestea să nu fie doar provocări la decizii de viață ale fiecăruia, ci și o binecuvântare a păcii, din orașul păcii, ca o reconfirmare a siguranței pe care o avem în El, știind că dacă suntem ai Lui, nimeni și nimic din ce se întâmplă în jur nu ne pot despărți de dragostea și protecția Domnului.
Shalom din Ierusalim!
Tudor Pețan
Președinte, Alfa Omega TV

Sursa: alfaomega.tv

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *