Home / Resurse Crestine / Articole / Raspunsuri despre ingeri, demoni si sfarsitul vremurilor

Raspunsuri despre ingeri, demoni si sfarsitul vremurilor

1. CE SUNT ÃŽNGERII?

Îngerii sunt ființe spirituale create de Dumnezeu pentru a-L sluji. Ei sunt ființe foarte puternice care funcționează ca și mesageri ai lui Dumnezeu. Sunt multe exemple în Biblie în care îngerii se arată oamenilor și spun: „Am venit ca mesager al lui Dumnezeu”. Noul Testament ne spune că sunt și duhuri slujitoare trimise să aibă grijă de ființele umane care sunt moștenitorii mântuirii (Evrei 1:14). Isus pare să indice faptul că copiii mici au îngeri desemnați pentru a-i proteja, pentru că El a spus că îngerii lor privesc la fața lui Dumnezeu (Matei 18:10).

Decingeri_demonii conceptul de îngeri păzitori își are baza în Biblie. Pe lângă îngerii slujitori, mai sunt și arhanghelii – îngeri prinți cum este Mihail (Iuda 9), care se pare că reprezintă o întreagă națiune (Daniel 10:13).

Deși nu știm sigur cum arată îngerii, Biblia menționează câteva trăsături angelice. Primul capitol din Ezechiel spune despre o viziune în care profetul a văzut un grup de îngeri care erau așa de sfinți încât păreau ca flăcări de foc. Aceste creaturi păreau a fi ca oamenii, totuși aveau 4 aripi și multe fețe (Ezechiel 1:5-6). Ei răspund instantaneu la Duhul lui Dumnezeu. Cartea Isaia menționează îngerii numiți „serafimi” care au 6 aripi (Isaia 6:2,6).

Un alt grup de îngeri sunt cei numiți „heruvimi”. După cum se pare, heruvimii au fost prezenți pentru a acoperi sfințenia lui Dumnezeu Însuși. Aripile lor formau tronul pentru prezența lui Dumnezeu pe capacul chivotului legământului (Exod 25:18-22).

Îngerii sunt creaturi magnifice, departe de imaginea heruvimilor reprezentați în operele renascentiste ca niște copilași mici și grăsuți. Puterea lor este așa de mare încât doar un singur înger a fost capabil să distrugă 185.000 de soldați asirieni într-o singură noapte (2 Împărați 19:35). Prezența lor este așa de copleșitoare încât cei care îi văd cad la pământ inconștienți sau se prosternă în mod voluntar (Daniel 10:9).

2. CE ESTE UN DEMON?

Un demon este un înger căzut. Când Satana, care a fost cel mai mare înger, a fost în rebeliune împotriva lui Dumnezeu, a atras un număr mare de îngeri în această rebeliune. Când totul a eșuat, ei au fost aruncați din cer. Acești îngeri sunt acum demoni (Isaia 14:12-15; Ezechiel 28:12-19; Luca 10:18; Apocalipsa 12:3-9; Matei 12:43,45; 25:11; 2 Petru 2:4; Efeseni 6:12; Iuda 6).

În același mod în care îngerii ating culmile spiritualității, demonii au abilitatea de a atinge culmile urii, amărăciunii și perversiunii. Demonii par a fi interesați în a chinui oamenii, posedându-i și îndepărtându-i de Dumnezeu și adevărul Lui. Deși pofta, homosexualitatea, bețiile, lăcomia și vrăjitoria sunt expresii ale naturii păcătoase, aceste lucruri pot fi de asemenea expresii ale activității demonice în viețile oamenilor. Sunt convins că multe din practicile sexuale vulgare, cum sunt masochismul și pedofilia au rădăcini demonice. În mod similar, schizofrenia (personalitate împărțită) poate fi o boală mentală, dar de asemenea poate fi cauzată de posesia demonică. Cred că Adolf Hitler și Karl Marx au fost sub influență demonică.

Așa cum peste îngeri sunt arhangheli și puteri mai mari, demonii sunt conduși de așa numitele „principalități și puteri”. Este posibil ca un demon prinț să aibă sub control New York, Detroit, St. Louis, sau orice alt oraș. Anumite păcate sunt predominante în anumite orașe. Un oraș poate avea o creștere rapidă a homosexualității, în timp ce altul poate fi hărțuit de pofte excesive. În altul, poate fi vrăjitoria sau spiritismul. Orașe și națiuni, pot fi apăsate și legate de puteri demonice. Acest lucru poate explica toleranța poporului german față de încercarea lui Hitler și a Naziștilor de a extermina toți evreii din Europa. Există un conflict în lumea invizibilă între mesagerii loiali lui Dumnezeu și hoardele demonice.

În minunata Sa ordine, Dumnezeu folosește rugăciunile poporului Său pentru a restrânge activitatea demonică și a direcționa acțiunile puterilor angelice pentru a controla demonii. Cartea Daniel ne spune despre lupta dintre arhanghelul Mihail și demonul „Prințul Persiei” (Daniel 10:12-13,20).
Biblia spune că „Cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume” (1 Ioan 4:4). Credinciosul, având Duhul Sfânt în el, are putere peste toți demonii. Când Isus Hristos a trimis apostolii în misiune, a spus că le-a dat putere (exousia) peste toate puterile (dunamis) vrăjmașului (Luca 10:19). Autoritatea Lui Isus este mai mare decât puterea satanică. Când s-au întors, ucenicii au povestit cum au scos demonii, dar Domnul a spus: „să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cer” (Luca 10:20).

Credinciosul are o autoritate nelimitată peste demoni în Numele lui Isus, dar această autoritate nu se compară cu gloria și autoritatea pe care le vom afla în ceruri.

God

3. CÂT DE PUTERNIC ESTE SATANA?

ÃŽn mesajul adresat regelui Tirului, dar foarte clar sugerat pentru Satana, avem aceste cuvinte: „ajunseseÈ™i la cea mai înaltă desăvârÈ™ire, erai plin de înÈ›elepciune, È™i desăvârÈ™it în frumuseÈ›e… erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smarald, È™i cu aur… erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, È™i umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut, până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine” (Ezechiel 28:12-15). Și în Isaia: „Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiul al zorilor!… Tu ziceai în inima ta: ‚Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu … voi fi ca Cel Prea ÃŽnalt’” (Isaia 14:12-14).

Satana a fost cea mai măreață ființă creată. Este extraordinar de puternic. Este de asemenea subtil, înșelător, meschin și urăște dincolo de imaginație. Isus l-a numit „prințul acestui pământ” și „tatăl minciunii” (Ioan 8:44). Lucifer înseamnă „cel luminat”. Satana înseamnă „adversarul”. Beelzebul înseamnă „domnul muștelor” sau „domnul fără odihnă”. Apollion înseamnă „distrugătorul”. Apostolul Petru a spus că diavolul este ca un leu care caută pe cine să înghită (1 Petru 5:8). Creștinii trebuie să își amintească că Satana apare ca „un înger al luminii” – foarte frumos, seducător și atrăgător (2 Corinteni 11:14). La început, el nu arată ca o creatură deformată, hidoasă. Aceasta urmează după o vreme. În ciuda șireteniei și puterii lui Satana, fiecare creștin are puterea în Numele lui Isus, să-i reziste și să-l biruiască. Isus a dat ucenicilor Săi autoritate peste toate puterile vrăjmașului! (Luca 10:19; 1 Ioan 3:8; Iacov 4:7).

satan

4. CE SE VA ÎNTÂMPLA CU SATANA?

Câteva lucruri se vor întâmpla cu Satana. Biblia spune că el vine pe pământ, știind că are un timp foarte limitat (Apocalipsa 12:12). Pentru că știe că zilele îi sunt numărate, va fi plin de mânie. Vom vedea manifestările lui în această lume care vor fi înfricoșătore pentru cei ce nu-L cunosc pe Isus. Deja am văzut câteva manifestări hidoase de putere demonică. De exemplu, cred că Adolf Hitler a fost posedat și crimele teribile comise împotriva umanității au fost o manifestare satanică. Mai cred că Karl Marx a fost un preot satanic și că hidoasa lui filozofie, care are ca rezultat masacrul a zeci de milioane de oameni, este clar bazată pe satanism. Persecuțiile persoanelor inocente în lagărele Uniunii Sovietice și a altor țări comuniste sunt manifestări de cruzime supranaturală. În viitor poate vom vedea o afluență a răului care va încerca să distrugă toți martorii lui Dumnezeu de pe pământ. Un alt lucru care se va întâmpla cu Satana este că el va poseda o ființă umană care este cunoscută ca „fiara” sau „Anticristul”, care va deveni un dictator mondial. Această persoană va exercita puterea în numele lui Satana timp de cel puțin 3 ani și jumătate (Apocalipsa 13:4-8).

Va mai fi o încercare de a organiza o împărăție satanică pe pământ, cu toate modurile de expunere a semnelor și minunilor pentru a sprijini autoritatea Anticristului. În sfârșit, oamenilor li se va spune să se închine acestei creaturi. În acel moment, va fi o revoltă împotriva lui Dumnezeu și se va încerca distrugerea Israelului. Dar când aceste lucruri se vor întâmpla, Isus Hristos se va întoarce pe pământ și va distruge Anticristul. Diavolul va fi legat pentru o mie de ani (Apocalipsa 20:1-3).

În acel timp, vom avea o perioadă de pace pe pământ. Oamenii nu vor mai fi sub opresie demonică. Va fi un timp al dragostei, fraternității și nu va fi război; chiar și animalele vor trăi în pace. Dar la finele acelor ani, după ce omul a văzut paradisul care rezultă atunci când voia lui Dumnezeu este făcută pe pământ, diavolul va fi eliberat pentru ultima dată. El va conduce un ultim asalt către Dumnezeu, dar va pierde și va fi aruncat în iazul cu foc. El și îngerii lui vor fi acolo pentru eternitate fără posibilitate de scăpare (Apocalipsa 20:7-10).

iadul

5. CE ESTE POSEDAREA DEMONICÄ‚?

Posedarea este un atac la ființa umană la un așa grad încât individul este controlat în totalitate sau în parte de către demoni (Matei 8:28-32; Marcu 1:23-27, 7:24-30; Luca 9:37-42).

Persoana care este posedată poate manifesta calități demonice pentru un timp și în momentul următor să fie în toată deplinătatea facultăților mintale. Boala cunoscută ca schizofrenie poate fi, în anumite cazuri, posedare demonică. Acesta poate fi cazul în care, în anumite instanțe, persoana poate vorbi cu o altă voce și se poartă în mod bizar. Acum este o persoană bună, calmă, normală și în următorul minut se poate înfuria, urla, poate face spumă la gură și vocea să-i fie total schimbată, blestemând pe Dumnezeu. Ocazional, persoana posedată aude voci – voci care spun să omoare, să se sinucidă sau să inițieze diferite feluri de păcate. Asemenea oameni pot avea pofte incontrolabile. Pot avea dorința de a se răni pe ei înșiși. Masochismul, sadismul și alte practici sexuale perverse sunt adesea rezultatul unei posesiuni demonice.

Posesia demonică se poate manifesta în multe feluri, dar scopul demonilor este să devalorizeze, să murdărească și în final să distrugă ființa umană care a fost creată în chipul lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce Satana vrea să facă: să-L atace pe Dumnezeu distrugând pe aceia care sunt prețioși în ochii Lui. Totuși, oamenii care-l slujesc pe Satana – sataniștii și cei ce i se închină – vor fi în final distruși chiar de acela pe care-l venerează. Este interesant de observat că oamenii care s-au oferit voluntari pentru a-l sluji pe Satana – ghicitorii, spiritiștii, vrăjitoarele, vrăjitorii, și sataniștii – vor fi consumați de Satana însuși. Nu numai că vor împărtăși ultima pedeapsa dată de Dumnezeu pentru Satana, dar vor fi chinuiți și devalorizați de către acesta înainte de judecata finală.

6. POT FI CREȘTINII POSEDAȚI?

Dacă creÈ™tinii pot fi posedaÈ›i sau nu este un subiect controversat. ÃŽmi amintesc de un incident din propria mea viață când stăteam la un motel în apropiere de Seattle, Washington. ÃŽntr-o dimineață, pe când eram în faza de trezire, am simÈ›it o depresie îngrozitoare. Am simÈ›it că toÈ›i sunt împotriva mea, că oamenii din jurul meu sunt slabi, È™i că tot ceea ce am făcut se destrăma bucată cu bucată. Descurajarea m-a copleÈ™it ca un nor negru. ÃŽn timp ce mă luptam să mă trezesc, am realizat că eram sub atac demonic. Am preluat controlul imediat È™i am spus: ”Satana, în Numele lui Isus, pleacă.” ÃŽn momentul în care am spus acest lucru, mintea mi-a fot eliberată È™i disperarea m-a lăsat. Am realizat mai târziu că zona Seattle – Tacoma avea cea mai înaltă rată de sinucideri din naÈ›iune. Spiritul care m-a atacat era un spirit de sinucidere, genul de influență care conducea spre aÈ™a o depresie încât persoana respectivă dorea să se sinucidă. Am fost într-o zonă unde mulÈ›i au fost dominaÈ›i de un astfel de demon. Dacă nu realizam cu ce anume mă confruntam, puteam intra într-o depresie foarte adâncă din care aÈ™ fi ieÈ™it cu greu. Chiar È™i creÈ™tinii umpluÈ›i cu Duhul Sfânt sunt supuÈ™i acestui gen de influență demonică în minÈ›ile sau trupurile lor (1 Tesaloniceni 5:23).

Totuși, cred că dacă duhurile noastre sunt unite cu Isus Hristos nu se poate ca un demon să ne posede. Am dat duhurile noastre Duhului Sfânt care le păzește și care este mai puternic decât demonii (1 Ioan 4:4; Apocalipsa 12:12). Deci, eu cred că este imposibil pentru un creștin să fie posedat în duhul său de către un demon.

7. CE ESTE EXORCIZAREA? CUM POÈšI SCOATE AFARÄ‚ DEMONII?

Exorcizarea este comandarea, în Numele lui Isus, unui demon să iasă afară dintr-un individ, o casă, sau oriunde se află. Exorcizarea este înfăptuită prin cuvintele rostite în Numele lui Isus, prin puterea Duhului Sfânt, și este făcută simplu și rapid (Fapte 16:16-18). Persoana care face exorcizarea trebuie să fie umplută cu Duhul Sfânt. Nu trebuie să aibă păcate nemărturisite, pentru că demonul va profita de orice slăbiciune (Fapte 19:13-16). Deci, această persoană trebuie să fie lipsită de motive ulterioare, necurăție sexuală, lăcomie, sau orice alt lucru care o poate lăsa descoperită în fața vreunei acuzări a diavolului, care este acuzatorul fraților. Un alt avertisment: oamenii nu ar trebui să caute demonii sau să creeze demoni acolo unde nu există. Un credincios ar trebui să fie pregătit să confrunte demonii atunci când apare nevoia, dar nu ar trebui să meargă în căutarea unor astfel de întâlniri.

8. CONDUC SEDINȚELE SPIRITISTE, PLĂCILE OUIJA ȘI PREZICEREA VIITORULUI LA POSESIA DEMONICĂ?

Fără îndoială, diverse tipuri de implicare în ocult sunt un preludiu la posesia demonică. Copiii nu sunt conștienți atunci când încep să joace anumite jocuri că o realitate demonică este în spatele lor. Jocul „Dungeons and Dragons” (Temnițe și Dragoni) este bazat în mare măsură pe simboluri și caractere demonice. Când oamenii încep să vizualizeze aceste lucruri, dau o invitație demonilor. În meditația transcedentală, mantrele pe care le rostesc sunt nume ale zeilor hinduși. Dacă o persoană recurge la placa ouija pentru a cere călăuzire, acolo există posibilitatea înșelării de către un demon; o vizită la ghicitor va face acea persoană vulnerabilă unui spirit familiar (Levitic 20:6), etc. Toate aceste lucruri sunt păcate împotriva lui Dumnezeu, interzise de Biblie și o potențială sursă de posesie demonică.

9. CÂND VINE ISUS HRISTOS?

Nimeni nu poate spune cu siguranță când va veni Isus, pentru că El afirmă clar că nici îngerii din cer nu cunosc acea zi (Marcu 13:32). Nici un om nu cunoaÈ™te ziua, iar Fiul lui Dumnezeu, când a fost pe pământ, nu a È™tiut nici El. Tatăl din ceruri este singurul care cunoaÈ™te ziua cu exactitate. Putem vedea anumite semne sau indicii (Matei 24:3; Luca 21:7) că venirea Lui se apropie. Isus a spus că vor fi războaie È™i veÈ™ti de războaie, revoluÈ›ii, foamete, boli È™i cutremure în foarte multe locuri (Matei 24:6-7; Luca 21:10-11). Va fi o creÈ™tere a fărădelegii È™i a anarhiei. Apostolul Pavel a spus că acea zi „nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, È™i de a se descoperi omul fărădelegii (sau: omul păcatului); fiul pierzării, potrivnicul, care se înalță mai presus de tot ce se numeÈ™te „Dumnezeu” sau de ce este vrednic de închinare. AÈ™a că se va aÈ™eza în Templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu” (2 Tesaloniceni 2:3-4).

Împreună cu omul păcatului va veni ceea ce se numește apostazia, sau renunțarea la credință. Mulți dintre cei credincioși se vor răci în credința lor (Matei 24:12). Va fi o persecuție a creștinilor și un timp de necazuri generale. Eu cred că toate aceste lucruri se întâmplă cu o frecvență crescătoare.

Un alt eveniment care trebuia să se întâmple înainte de întoarcerea lui Isus a fost restabilirea statului Israel. Israelul care a fost la început, a dispărut de pe glob cu sute de ani în urmă. În 1948 un nou stat Israel a fost stabilit. Readunarea evreilor în Israel este un semn clar, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, că era noastră este pe cale de a se sfârși. Isus a spus: „Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor” (Luca 21:24). În 6 iunie 1967, pentru prima dată de când Ierusalimul a fost capturat de Nebucadnețar în 586 Î.C., evreii au luat controlul peste întregul oraș Ierusalim, astfel semnalând apropierea de sfârșit a puterii mondiale a neamurilor. Isus a spus că un lucru major care va vesti venirea Lui va fi proclamarea Evangheliei: „Evanghelia aceasta a Împărăției va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârșitul” (Matei 24:14).

Acestea sunt semnele vremurilor. Trebuie să fim întotdeauna pregătiți pentru întoarcerea Domnului. Dar nimeni nu cunoaște ziua sau ora când acest lucru se va întâmpla.

10. CINE SAU CE ESTE ANTICRISTUL?

În cartea Apocalipsa se spune că un dictator se va înălța din reînviatul Imperiu Roman. El va fi înzestrat cu puterea lui Satana însuși și va lua pentru sine prerogativele lui Dumnezeu (Apocalipsa 13:1-18). Apostolul Pavel a spus că va fi cineva care va sta în Templul lui Dumnezeu, pretinzând a fi Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:4). Apocalipsa amplifică acest subiect când vorbește despre un profet fals care va sta în fața acestui dictator și va face semne în numele lui, și care de asemenea va face ca statuia dictatorului să facă miracole (Apocalipsa 13:13-15, 19:20).

Știm că Apocalipsa a fost scrisă în timpul când creștinii au fost persecutați în Imperiul Roman. De asemenea știm că împăraților romani le plăcea să se creadă dumnezei. Chiar au făcut statui care îi reprezentau și le cereau oamenilor să li se închine. Întotdeauna există posibilitatea ca Anticristul să fie deja în lume. Cred că acești dictatori din vechime au fost numai o reprezentare a ultimului dictator mondial. Acest om va apare ca și un mare lider, vorbind mari cuvinte de înțelepciune, și va atrage toți necreștinii să i se închine. Pentru ei, el va fi înțelepciunea care are răspunsuri la toate problemele lor (Apocalipsa 13:18).

Pentru ca acest Anticrist să vină în lumea modernă, trebuie să existe o cădere a sistemului actual. Vor trebui să existe căderi în economie, lege, ordine și puterea structurilor statelor naționale. O panică financiară va putea ajuta la pavarea drumului pentru el. La fel și un război nuclear. Asemenea dezastre vor face ca oamenii să strige după un om al păcii, care va fi falsul Isus Hristos al lui Satana. Acest om va părea a fi Isus, până când va fi gata să-și arate adevărata față. Apoi va fi incredibil de crud. Va fi o combinație a lui Adolf Hitler, Iosif Stalin, Gingis Han, Mao Tse-Dun și alți dictatori care au măcelărit milioane de oameni. Anticristul va fi cel mai hidos exemplu de putere dictatorială pe care lumea a cunoscut-o vreodată. Amintiți-vă că spiritul anticristului este în oricine încearcă să îndepărteze oamenii de Isus, spunând: „Închină-mi-te”. Spiritul anticristului este prezent acum în închinarea și venerarea pe care o aducem guvernelor, dictatorilor, liderilor militari și altor personalități. Umanismul care este predat în școlile noastre, media și cercurile intelectuale va conduce, în final, oamenii la Anticrist, pentru că el va fi înfățișarea perfectă a umanismului.

11. ESTE NECESAR PENTRU CREȘTINI SĂ TREACĂ PRIN NECAZUL CEL MARE?

Când spunem Necazul cel Mare, ne referim la o perioadă de suferință la care lumea va fi expusă în zilele de pe urmă, care va coincide cu judecata lui Dumnezeu asupra Anticristului și guvernului său (Apocalipsa 6:1-17).

Unii teologi cred că Necazul a avut deja loc. A fost o mare persecuție a creștinilor și evreilor în timpul Imperiului Roman. Este de asemenea adevărat că unii teologi cred că Necazul se referă numai la Israel și evrei și nu la creștini sau la restul lumii. Dacă presupunem că Necazul va fi un viitor timp mondial de persecuție, atunci trebuie să spun că creștinii vor trece într-adevăr prin el. Nu găsesc în Biblie vreo învățătură care spune că creștinii vor fi „răpiți” înainte de Necaz.

Biblia învață despre două veniri a lui Isus: una la naștere; iar a doua – venirea Lui din nou în triumf. Nu există a treia venire pentru o răpire secretă. Evanghelia după Matei spune în mod specific: ”Îndată după acele zile de necaz… Atunci se va arăta în cer semnul Fiului omului… și El va trimite pe îngerii Săi… și vor aduna pe aleșii Lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă” (Matei 24:29-31).

Acestea sunt doar câteva din multele referințe care indică faptul ca vom trece printr-o perioadă de persecuții (necaz) înainte ca Isus Hristos să vină (Ioan 16:33; Romani 8:35; Apocalipsa 7:13-14).
Totuși, cred că creștinii vor fi protejați în mijlocul necazului. La urma urmei, israeliții au fost protejați când urgiile au lovit Egiptul. Dumnezeu știe cum să facă distincție dintre oamenii Lui și aceia care nu sunt ai Lui. El a permis ca suferința și durerea să cadă peste Egiptul păcătos în timp ce copiii lui Israel prosperau. Dar trebuie să recunoaștem de asemenea că diavolul și emisarii săi disprețuiesc creștinii. Întotdeauna a fost o luptă între oamenii lui Dumnezeu și aceia care-l slujesc pe Satana.

De-a lungul istoriei au fost martiraje succesive ale creștinilor și este culmea aroganței să presupui că numai creștinii secolului XXI vor fi menajați de orice persecuție. Acest lucru este împotriva istoriei din ultimii 2000 de ani. Cartea Apocalipsa vorbește despre necazurile martirilor – aceia care au fost uciși pentru că au fost martorii lui Hristos – care stau înaintea Tronului lui Dumnezeu strigând: „Până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?” (Apocalipsa 6:9-10).

Deci vor fi oameni în timpul necazului care-L iubesc pe Isus și care își vor da viața pentru El. Isus a spus: ”Dar cine va răbda până la sfârșit, va fi mântuit” (Matei 24:13).

Persecuția este o parte din trăirea creștină din această lume. Sfinții din China, Rusia și alte țări comuniste au fost torturați, au suferit lipsuri, și-au pierdut slujbele iar familiile le-au fost luate de lângă ei. Mulți dintre ei au murit deja datorită credinței lor în Hristos. Este greu de imaginat un necaz mai mare decât au îndurat acești mari oameni, bărbați și femei ai credinței.

12. CE ESTE SEMNUL FIAREI?

În cartea Apocalipsa există o referire la numărul Anticristului care este 666 (Apocalipsa 18:18). Șase, în numerologia biblică, este puțin mai prejos decât perfecțiunea, care este reprezentată de numărul șapte. Șase este numărul omului, iar șapte este numărul perfecțiunii. Deci, 666 se poate referi la chintesența umanismului. Apocalipsa ne spune că numărul 666, sau semnul Anticristului, va fi marcat pe mâna și pe fruntea fiecărei persoane din lume în timpul domniei Anticristului. Fruntea reprezintă voința; în timp ce mâna reprezintă activitățile. Cumva, Anticristul va pune acest semn pe oameni oriunde ar fi ei, făcându-i ca, prin voința și acțiunile lor, să-l slujească. Deja avem tehnici care pot imprima informații pe mâna sau fruntea ființei umane. Această imprimare poate fi citită folosind laserul și poate conține toate informațiile despre creditul bancar al unei persoane, grupa sanguină, adresa și alte informații vitale.

Tehnologia computerizată poate fi folosită pentru a controla populația, credite bancare și orice mișcare a oamenilor. Așa numitele „smart cards” cu microcipuri minuscule care conțin date biografice și informații despre credit bancar pot fi implantate sub piele. Ori de câte ori o persoană cumpără ceva, „smart card” poate scădea suma respectivă din cont, și ori de câte ori persoana depune bani, pot fi adăugați creditului. Înregistrările fiecărei persoane pot fi depozitate într-un sistem gigant de computere interconectate. Nu este prea greu să ne gândim că Anticristul poate impune populației controlul în același mod.

În cuvintele din cartea Apocalipsa: „Și a făcut ca toți: mici și mari, bogați și săraci, slobozi și robi, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte, și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, fără să aibă semnul acesta, adică numele fiarei, sau numărul numelui ei” (Apocalipsa 13:16-17).
Biblia ne avertizează că dacă avem acest semn al fiarei, vom împărtăși aceeași soartă teribilă a fiarei (Apocalipsa 14:11).

Dacă privim fruntea ca centru al voinței și mâna ca fiind simbolul a ceea ce facem, semnul devine mai mult decât o imprimare laser. Vorbim aici despre cine primește loialitatea, mintea și lucrarea noastră. Dacă loialitatea noastră este față de Dumnezeu, nu îl vom sluji pe Anticrist și nu vom purta semnul lui.

13. CÂND VA AVEA LOC RĂPIREA?

Cuvântul „rapio” este un cuvânt latin care înseamnă „înhățat, apucat”. Din câte știu, cuvântul răpire nu apare în Biblie. Este un termen pe care oamenii îl folosesc pentru a descrie prinderea, luarea creștinilor când Isus se întoarce. Pavel a spus că va fi răpit pentru a se întâlni cu Domnul în văzduh (1 Tesaloniceni 4:17).

Aceasta este ceea ce numim Răpirea Bisericii. Asta se va întâmpla la sfârșitul acestui veac când Isus Hristos va veni din nou pe pământ. În timp ce vine din cer, vom fi răpiți pentru a ne întâlni cu El în văzduh și apoi vom fi pentru totdeauna cu Domnul. Cred că se va întâmpla după necaz și înainte de domnia de 1000 de ani a lui Hristos pe pământ, numită Mileniu.

14. CE ESTE MILENIUL?

Un mileniu este o mie de ani. Mileniul biblic va fi o perioadă de pace, dragoste și fraternitate când toată natura trăiește în armonia care a fost intenționată în grădina Edenului (Apocalipsa 20:6). Cartea Isaia vorbește despre un timp când animalele sălbatice vor trăi în pace cu cele domestice, când șerpii nu vor mai mușca, copiii se vor putea juca lângă gaura cobrei sau cu animalele sălbatice fără a fi răniți. Școlile militare se vor închide și uneltele de război nu vor mai fi fabricate. Banii și resursele care acum sunt investite în războaie, vor fi alocate pentru preocupări pașnice. Când această zi va veni, fiecare persoană va avea propria-i bucată de pământ, propria-i casă. Toți vor trăi în armonie cu vecinii lor. Nici unuia nu-i va fi frică că cineva va încerca să-i fure din avuție. Va fi o pace universală, deoarece cunoștința Domnului va acoperi pământul așa cum apele acoperă mările (Isaia 11:6-9).

Cred că mileniul este o perioadă de tranziție, când Isus Hristos se va întoarce pe pământ să arate omenirii cum ar fi fost dacă păcatul nu ar fi intrat niciodată în lume. Va fi un timp în care Isus Hristos va domni ca Rege și Împărăția Lui va fi stabilită pe pământ. Va exista un singur guvern mondial sub conducerea lui Isus cu statele națiunilor supuse Lui. Biblia spune că reprezentanții tuturor națiunilor de pe pământ vor veni la Ierusalim în fiecare an (Isaia 2:2-4; Zaharia 14:16).

Se pare că toate guvernele vor fi conduse de oameni neprihăniți și, în acel timp, Israel va fi națiunea cheie pe pământ.

15. CUM ESTE IADUL?

Sunt două descrieri ale iadului în Biblie. Una este aceea a unui foc ce arde. Isus folosea adesea cuvântul gheena pentru a descrie iadul. Gheena era groapa de gunoi din afara Ierusalimului care ardea încontinuu. Isus a spus că iadul este un loc unde sunt viermi, foc și necaz. Din acest motiv avem imaginea unui lac de foc și conceptul de ardere continuă, unde cei răi sunt plini de remușcări și chin (Marcu 9:43-48). Isus a spus de asemenea că iadul va fi „întunericul de afară”. În ziua Domnului, unii „vor fi aruncați în întunericul de afară, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 8:12, 22:13).

Aici imaginea este aceea de singurătate teribilă. Va fi o separare de Dumnezeu și de oameni. Aceia care sunt destinați iadului vor fi puși în întunecimea eternității, și nu va fi nimeni care să-i ajute sau cu care să vorbească și vor fi în permanență singuri. Vor suferi remușcarea cunoașterii că odată au avut oportunitatea de a se întoarce la Dumnezeu, dar că nu au acceptat. Biblia vorbește de un lac de foc rezervat pentru diavol și îngerii lui (Matei 25:41).

Nu a fost niciodată intenția lui Dumnezeu ca ființele umane să ajungă în iad. Dar, aceia care aleg să-L respingă îl vor urma, într-o bună zi, pe Satana direct în iad. Nu va exista nicio scăpare din iad, nu va exista o a doua șansă. De aceea este așa de important ca în această viață să primim iertarea pe care Dumnezeu o dă oamenilor prin crucea lui Isus Hristos.

Sursa: alfaomega.tv

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *