Home / Resurse Crestine / Articole / O, Doamne, adu trezirea ! – Ioan CocîrÈ›eu

O, Doamne, adu trezirea ! – Ioan CocîrÈ›eu

 

Astăzi omenirea este confruntată cu o disperată nevoie de trezire spirituală. Dumnezeu poate trezi poporul Său în cele mai întunecate ceasuri, și prin Duhul Sfânt poate insufla o nouă putere de viață în Trupul lui Hristos.
Ce s- ar întâmpla dacă trezirea spirituală ar cuprinde viețile și bisericile noastre astăzi ? Cred că o asemenea revărsare a Duhului Sfânt are câteva trăsături caracteristice:
1. Va fi o nouă viziune cu privire la măreția lui Dumnezeu.
Trebuie să înÈ›elegem că Dumnezeu nu este numai plin de gingășie, de har È™i de milă, ci El este È™i Dumnezeul dreptății, al sfinÈ›eniei È™i al milei. MulÈ›i creÈ™tini au doar o caricatură a lui Dumnezeu. Ei nu- L văd pe Dumnezeu în plinătatea Lui. Noi citim cu volubilitate Ioan 3: 16, uitând să citim È™i în continuare: ”…dar cine nu crede, a È™i fost judecat”. Compasiunea în sine nu este completă, ea trebuie să fie însoÈ›ită de dreptatea nepărtinitoare, de mânia împotriva păcatului È™i de dorinÈ›a după sfinÈ›enie. Prea des se întâmplă să fim mai speriaÈ›i de durerea fizică decât de răul moral. Crucea este dovada faptului că sfinÈ›enia este principiul pentru care Dumnezeu a fost gata să moară.
2. Va fi o nouă viziune cu privire la gravitatea păcatului.
Isaia L- a văzut ”pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul”. Serafimii stăteau deasupra Lui și I se închinau și strigau: ”Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul oștirilor ! Tot pământul este plin de mărirea Lui” (Isaia 6: 3). Atunci și- a recunoscut Isaia nevrednicia și totala dependență de Dumnezeu. Când pe Marea Galileii Simon Petru și- a dat seama că Domnul Însuși este în barcă cu el, a zis: ”Doamne, pleacă de la mine căci sunt un păcătos” (Luca 5: 8). Convingerea faptului că Domnul Isus era Dumnezeu Însuși a adus în mintea lui Petru păcătoșenia propriei lui naturi omenești. Așadar, dacă Domnul Isus a trebuit să moară pentru păcat, atunci în ochii lui Dumnezeu păcatul trebuie să fie teribil.
3. Va fi o accentuare a nevoii de pocăință, de credință și de naștere din nou.
Domnul Isus a venit propovăduind pocăința și spunând că fără o naștere din nou nimeni nu va vedea Împărăția lui Dumnezeu. El a spus că păcătoșii iubesc mai mult întunericul și nu vor să vină la lumină pentru că se tem că faptele lor vor fi descoperite și condamnate. Cei a căror inimă a fost schimbată sunt făpturi noi. Ei vin la lumină de dragul adevărului și al lui Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos Isus este o făptură nouă, pentru că lucrurile vechi au trecut și totul a devenit nou.
4. Va fi experimentată bucuria mântuirii.
David dorea o restaurare a bucuriei mântuirii. Scopul special al Domnului Isus pentru ucenici a fost ”ca bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15: 11). Când Filip a coborât în Samaria și a adus o mare trezire spirituală, Scriptura spune: ”Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta” (Fapte 8: 8). Astfel, adevărata revitalizare a Bisericii ar aduce mântuirea multor suflete, ceea ce ar produce bucurie atât în cer cât și pe pământ.
Dacă n- ar exista rai și iad, totuși ar trebui să ne dorim să fim credincioși lui Dumnezeu pentru efectele pe care le are viața creștină în casele și în familiile noastre.

Sursa: www.timisulevanghelic.info

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *