Home / Resurse Crestine / Articole / O credință fără-ngrijorare ! Viorel Udriște

O credință fără-ngrijorare ! Viorel Udriște

O credință fără-ngrijorare !

Avem cuvintele Mântuitorului vorbind despre
îngrijorare in «Predica de pe munte» :
„Nu vă ingrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, sau ce veți bea; nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la lungimea vieții lui? Nu vă îngrijorați… Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Matei 6:25; Luca 12:22; Matei 6:31-34;
În preocuparea lor pentru lucrurile materiale, fariseii nu învățaseră să trăiască prin credință, aceștia chiar L-au luat în derâdere pe Isus pentru sărăcia Sa. „Fariseii care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea, și își băteau joc de El.” Luca 16:14 Hristos a fost sărac, dar fericit și plin de pace, apostolul Pavel a fost „sărac dar îmbogățind pe mulți” 2 Cor. 6:10 În toate primejdiile, ostenelile, necazurile lui Pavel nu găsim nici o îngrijorare a acestuia, cu exepția grijei sale deosebite pentru toate bisericile, practic se îngrijora de mersul lucrării lui Dumnezeu, ceea ce astăzi la mulți nu găsim.
Hristos vine și ne învața că, îngrijorarea celui credincios este acea neliniște care tradează o lipsă de credință în purtarea de grijă și iubirea părintească a lui Dumnezeu. În loc să se îngrijoreze din cauza nevoilor fizice ca Neamurile, credincioșii trebuie să fie preocupați cu lucrurile lui Dumnezeu, împărăția Lui, neprihănirea Lui. „…aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El Însuși îngrijește de voi.” 1 Petru 5:7 Când avem astfel de cuvinte în față parcă ni se deschid ochii și începem să înțelegem că Dumnezeu este cu noi în toate greutățile și toate strâmtorările vieții și că El poartă de grija copiilor Săi. Știm cu toții că îngrijorarea duce la pierderea somnului, dureri de cap, boli de stomac, probleme cardiace… ș.a.m.d. Chiar dacă lupta se dă la nivelul minții, datorită multor îngrijorări pe care le avem, totuși realitatea este că intreg trupul suferă și organismul este supus unui stres suplimentar și daunător. Grija lui Dumnezeu în fața necazurilor fiecăruia dintre noi este un adevăr subliniat în întreg Cuvântul Său.
„Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” Fil. 4:6 Hristos ne vorbește despre îngrijorarea noastră pentru apă, hrană și îmbrăcăminte, dar adevărata noastră îngrijorare ar trebui să fie pentru:

„apa vieții” – „Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu în veac nu-i va fi sete, ba încă apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un izvor de apă, care va ţâşni în viaţa veşnică.” Ioan 4:14 și „Dacă însetează cineva, să vină la Mine şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El.” Ioan 7:37-39

„pâinea vieții” – „Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” Ioan 6:27 „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată şi cine crede în Mine nu va înseta niciodată.” Ioan 6:35 „Pâinea care se coboară din cer este de aşa fel ca cineva să mănânce din ea şi să nu moară. Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; şi pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” Ioan 6:50-51

„îmbrăcămintea spirituala” – „şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a† făcut. Astfel dar, ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” Col. 3:10,12,14

Adevăraților credinciosi li se cere să caute mai întâi de toate Împarăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui. În aceste vremuri tulburi, de necaz și nesiguranță Dumnezeu a făgăduit să se îngrijească de noi și de nevoile noastre. Dacă îl lăsăm pe Dumnezeu să domnească și să stăpânească în viața noastră, putem fi siguri că El Își va asuma pe deplin răspunderea pentru viața fiecăruia dintre noi care a fost încredințată Lui.

Îngrijorarea duce la necredință… iar necredința va fi judecată într-o zi !
Viorel Udriște

Sursa: rodiagnusdei.wordpress.com

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *