Home / Resurse Crestine / Articole / 10 motive de a fi recunoscător pentru Biblie

10 motive de a fi recunoscător pentru Biblie

 1. Biblia trezește credința, izvorul oricărei ascultări.
  Astfel, credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos. (Romani 10:17)
 2. Biblia eliberează de păcat.
  Veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face liberi. (Ioan 8:32)
 3. Biblia eliberează de Satana.
  Şi robul lui Dumnezeu nu trebuie să se certe; ci să fie blând cu toţi, în stare să înveţe pe toţi, plin de îngăduinţă răbdătoare, să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, să ajungă la cunoaşterea adevărului; şi venindu-şi în fire, să se desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinşi să-i facă voia. (2 Timotei 2:24-26)
 4. Biblia sfinţeşte.
  Sfinţiţi-i în adevăr, Cuvântul Tău este adevărul. (Ioan 17:17)
 5. Biblia eliberează de corupţie şi autorizează evlavia.
  Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celui ce ne-a chemat prin slava şi puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte. (2 Petru 1:3-4)
 6. Biblia slujeÅŸte iubirea.
  Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi în orice pricepere. (Filipeni 1:9)
  Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută. (1 Timotei 1:5)
 7. Biblia mântuieşte.
  Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă. (1 Timotei 4:16)
  De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. (Fapte 20:26-27)
  [Cei ce sunt] pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărată ca să fie mântuiţi. (2 Tesaloniceni 2:10)
 8. Biblia dă bucurie.
  V-am spus aceste lucruri, pentru ca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină. (Ioan 15:11)
 9. Biblia îl revelează pe Dumnezeu
  Domnul nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul se descoperea lui Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului. (1 Samuel 3:21)
 10. Prin urmare, Biblia este temelia ca familia, viaţa şi slujirea mea să fie fericite, ca şi speranţa veşniciei cu Dumnezeu.

Sursa: www.desiringgod.org

Check Also

Ia-L pe Isus de mana si urmeaza-L

Când îngenunchezi la cruce, nu vei auzi un cuvânt uÈ™or È™i dulce – nu de …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *