Home / Diverse / Săptămâna de rugăciune 2009

Săptămâna de rugăciune 2009

646227_say_your_prayersSăptămâna de rugăciune a bisericilor crestine baptiste din România ianuarie 2009

DUMINICĂ – 04 IANUARIE 2009

TEMA: ÎNCREDEREA noastră în Domnul indiferent de crizele prin care trece lumea. 
TEXTUL: PSALMUL 46; PSALMUL 93
Mulţumire: Pentru suveranitatea, credincioşia şi ocrotirea Domnului în fiecare zi.
Cerere: Ajutorul Domnului pentru toţi cei care trec prin încercări (crize financiare, boală, crize în familie, ispite şi încercări)

LUNI – 05 IANUARIE 2009

TEMA: BUCURIE în feluritele şi multele încercări prin care ne este îngăduit să trecem
TEXTUL: FILIPENI 4:4; IACOV 1:1-4
Mulţumire: Pentru roada Duhului Sfânt – bucuria – care nu depinde de împrejurări ci de umblarea în ascultare de Domnul.
Cerere: plinătatea Duhului Sfânt în viaţa fiecărui credincios pentru ca bucuria să fie sfântă şi duhovnicească.
MARŢI – 06 IANUARIE 2009

TEMA: MÂNTUIREA celor din familie şi a celor apropiaţi
TEXTUL: EZECHIEL 18:23; FAPTELE APOSTOLILOR 17:22-31
Mulţumire: Pentru toţi cei mântuiţi din casele noastre şi dintre cei apropiaţi
Cerere: Mântuirea copiilor, părinţilor, rudelor apropiate, a vecinilor şi prietenilor

MIERCURI – 07 IANUARIE 2009

TEMA: Protecţia FAMILIEI, discernământ şi decizii biblice în viaţa de familie şi dedicarea familiei în slujire
TEXTUL: Psalmul 127; LUCA 22:31; I TESALONICENI 5:22
Mulţumire: Pentru pacea lui Hristos din familie şi pentru ajutorul Lui de-a lungul anilor.
Cerere: Înţelepciune şi dragoste în relaţiile de familie şi pentru dedicare şi statornicie în slujire.

JOI – 08 IANUARIE 2009

TEMA: Puritatea şi puterea BISERICII în zilele noastre în mijlocul tuturor atacurilor celui rău. 
TEXTUL: MATEI 16:18; EFESENI 6:10-18; FAPTELE APOSTOLILOR 20:28
Mulţumire: Pentru biruinţa Domnului în Biserică şi pentru biruinţa celor credincioşi prin puterea Duhului Sfânt.
Cerere: Deosebirea duhurilor pentru a feri Biserica de învăţători şi prooroci mincinosi. Întărirea credinţei pentru a trăi o viaţă curată şi sfântă înaintea Domnului.

VINERI – 09 IANUARIE 2009

TEMA: Lucrarea de MISIUNE şi EVANGHELIZARE internă şi internaţională.
TEXTUL: MATEI 9:37-38; IOAN 15:1-8
Mulţumire: Pentru toate naţiunile unde s-au deschis uşi pentru evanghelie. Pentru toate bisericile române din ţară şi străinătate.
Cerere: Uşi deschise pentru Evanghelie în ţările în care creştinii sunt persecutaţi. Protecţia misionarilor. Mântuirea neamului nostru.

SÂMBĂTĂ – 10 IANUARIE 2009

TEMA: Binecuvântarea spirituală şi materială a României. 
TEXTUL: IEREMIA 29:7; I TIMOTEI 2:1-2; II CRONICI 7:14
Mulţumire: Pentru libertatea religioasă, pace în ţară, pâinea cea de toate zilele şi pentru protecţia de calamităţi naturale şi sociale.
Cerere: Frica de Dumnezeu în Parlament, Guvern şi Preşidinţie. Legi corecte din punct de vedere moral şi social. Vremuri de trezire spirituală.

DUMINICĂ – 11 IANUARIE 2009

TEMA: PLINĂTATEA Duhului Sfânt în inima fiecărui credincios
TEXTUL: IOAN 1:16; EFESENI 3:19; EFESENI 5:18
Mulţumire: Pentru Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care am fost născuţi din nou, suntem pecetluiţi pentru ziua răscumpărării şi prin care suntem călăuziţi în tot adevărul Scripturilor. Pentru slujitorii şi credincioşii care lucrează în puterea Duhului pentru lărgirea Împărăţiei lui Dumnezeu şi zidirea Bisericii.
Cerere: Pentru înţelegerea biblică a învăţăturii despre Persoana şi lucrarea Duhului Sfânt. Pentru trăire în plinătatea Duhului Sfânt şi pentru protecţia Bisericii şi a familiei de influenţa unor duhuri şi practici înşelătoare. Pentru pregătirea pentru venirea Domnului.

Paul Negruţ
Vicepreşedinte cu Educaţia Biblică

sursa:  http://www.uniuneabaptista.ro/stiri/view/id/55

Check Also

Socotelile din suflet – Florin Ianovici

ViaÈ›a se petrece între colÈ›ii nemiloÈ™i ai unei lumi crude care caută pe cine să …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *