Home / Diverse / PESTE 150 DE LIDERI CREÅžTINI AU LANSAT DECLARAÅ¢IA DE LA NASHVILLE CARE PROCLAMÄ‚ RELEVANÅ¢A SEXUALITÄ‚Å¢II CREÅžTINE ÃŽN VREMURILE TERIFIATE DE CONFUZIA SEXUALÄ‚ ÃŽN CARE TRÄ‚IM

PESTE 150 DE LIDERI CREÅžTINI AU LANSAT DECLARAÅ¢IA DE LA NASHVILLE CARE PROCLAMÄ‚ RELEVANÅ¢A SEXUALITÄ‚Å¢II CREÅžTINE ÃŽN VREMURILE TERIFIATE DE CONFUZIA SEXUALÄ‚ ÃŽN CARE TRÄ‚IM

DECLARAÈšIA NASHVILLE

Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a făcut, ai Lui suntem… Psalmul 100:3

În zorii secolului 21 creștinii evanghelici se găsesc într-o perioadă de tranziție istorică. Astfel cultura occidentală a devenit tot mai post-creștină, s-a angajat într-o revizuire masivă a ceea ce înseamnă a fi o ființă umană.

Într-o largă măsură, spiritul epocii noastre nu mai discerne sau nu își mai găsește plăcerea în frumusețea creației lui Dumnezeu pentru viața umană. Mulți neagă faptul că Dumnezeu a creat ființele umane pentru gloria Sa și că scopurile Sale bune pentru noi includ crearea noastră fizică și personală ca bărbat și femeie. A devenit normal să credem că identitatea umană ca bărbat și femeie nu face parte din planul frumos al lui Dumnezeu, ci că este mai degrabă o expresie a preferințelor autonome ale unui individ. Calea spre bucuria deplină și durabilă prin buna creație a lui Dumnezeu pentru oameni este astfel înlocuită de calea alternativelor de scurtă durată, care mai devreme sau mai târziu ruinează viața umană și îl dezonorează pe Dumnezeu.

Acest spirit seculat al epocii noastre reprezintă o mare provocare pentru Biserică. Își va pierde Biserica lui Isus Hristos convingerea biblică, claritatea și curajul și se va contopi în spiritul veacului? Ori se va ține strâns de cuvântul vieții, va lua curaj de la Isus și va proclama fără rușine calea Lui ca și calea vieții? Își va menține mărturia clară, contra-culturală într-o lume care pare a merge spre ruină?

Suntem convinși că a fi creștin în generația noastră înseamnă a declara din nou adevărata istorie a lumii și a scopului nostru în ea – în special ca bărbat și femeie. Scriptura creștină ne învață că nu există decât un singur Dumnezeu, care este Creatorul și Domnul tuturor. Numai Lui, fiecare persoană îi datoarează mulțumire, o inimă de laudă și credință totală. Aceasta nu este doar calea glorificării lui Dumnezeu, ci și cunoașterii proprii. Să-l uităm pe Creatorul nostru înseamnă să uităm cine suntem, că ne-a creat pentru Sine. Și că nu ne putem cunoaște cu adevărat pe noi înșine fără să-L cunoaștem cu adevărat pe Cel care ne-a creat. Nu ne-am creat singuri. Nu ne aparținem. Adevărata noastră identitate, ca bărbat și femeie, ne este dată de Dumnezeu. Nu este doar prostesc, ci fără speranță să încercăm să fim ceea ce Dumnezeu nu ne-a conceput să fim.
Credem că proiectul lui Dumnezeu pentru creația Sa și pentru modul Său de mântuire au ca scop să-i aducă Lui cea mai mare glorie și să ne aducă nouă cel mai mare bine. Planul lui Dumnezeu ne oferă cea mai mare libertate. Isus a spus că a venit în lume pentru ca noi să putem avea o viață deplină. El este de partea noastră, nu împotriva noastră. Prin urmare, cu speranța slujirii Bisericii lui Hristos și pentru a mărturisi public intențiile bune ale lui Dumnezeu cu privire la sexualitatea umană relevată în scriptura creștină, prezentăm următoarele aserțiuni și negări.

ARTICOLUL 1
AFIRMĂM că Dumnezeu a conceput căsătoria ca fiind uniunea de legământ, sexuală, procreativă, pentru toată viața, dintre un bărbat și o femeie, ca soț și soție, menită să semnifice dragostea legământului dintre Hristos și mireasa Lui, Biserica.
NEGĂM că Dumnezeu a proiectat căsătoria pentru a fi o relație homosexuală, poligamă sau poliamoroasă. Negăm, de asemenea, că aceasta este un simplu contract uman, mai degrabă decât un legământ făcut în fața lui Dumnezeu.

ARTICOLUL 2
AFIRMĂM că voia lui Dumnezeu relevată pentru toți oamenii este castitatea în afara căsătoriei și fidelitatea în cadrul căsătoriei.
NEGĂM că orice afecțiuni, dorințe sau angajamente justifică actul sexual înaintea sau în afara căsătoriei; de asemenea, nu justifică nicio altă formă de imoralitate sexuală.

ARTICOLUL 3
AFIRMĂM că Dumnezeu i-a creat pe Adam și Eva, primele ființe umane, după chipul Lui, egale ca persoane înaintea lui Dumnezeu și distincte ca bărbat și femeie.
NEGĂM că diferențele divin rânduite dintre bărbat și femeie sunt inegale în demnitate și valoare.

ARTICOLUL 4
AFIRMĂM că diferențele divin rânduite dintre bărbat și femeie reflectă creația originală a lui Dumnezeu și că sunt menite pentru binele și prosperitatea oamenilor.
NEGĂM că aceste diferențe sunt rezultatul marii Căderi sau o tragedie care trebuie depășită.

ARTICOLUL 5
AFIRMĂM că diferențele dintre structurile de reproducere masculine și cele feminine sunt parte integrantă a creației lui Dumnezeu pentru concepția de sine ca bărbat sau femeie.
NEGĂM că anomaliile fizice sau condițiile psihice anulează legătura creată de Dumnezeu între sexul biologic și conceperea ca bărbat sau femeie.

ARTICOLUL 6
AFIRMĂM că oamenii născuți cu o dereglare fizică a dezvoltării sexuale sunt creați în imaginea lui Dumnezeu și că au demnitate și valoare egală cu toți ceilalți semeni. Ei sunt recunoscuți de către Domnul nostru Isus în cuvintele Sale, „eunuci, care din pântecele mamei au fost născuți așa”. Ca și toți ceilalți, ei sunt bineveniți ca urmași credincioși ai lui Isus Hristos și ar trebui să-și îmbrațișeze sexul biologic în măsura în care poate fi cunoscut.
NEGĂM că ambiguitățile legate de sexul biologic ale unei persoane fac ca un om să nu poată trăi o viață roditoare într-o supunere voioasă lui Hristos.

ARTICOLUL 7
AFIRMĂM că acceptarea de sine ca bărbat sau femeie ar trebui definită de scopurile sfinte de creație și răscumpărare ale lui Dumnezeu, așa cum este relevat în Scriptură.
NEGĂM că adoptarea unei concepții de sine homosexuală sau transsexuală este în concordanță cu scopurile sfinte de creație și răscumpărare ale lui Dumnezeu.

ARTICOLUL 8
AFIRMĂM că oamenii care experimentează atracție sexuală pentru persoane de același sex pot trăi o viață bogată și plăcută lui Dumnezeu, prin credința în Isus Hristos, așa cum ei, ca toți creștinii, umblă în puritatea vieții.
NEGĂM că atracția sexuală pentru persoanele de același sex face parte din binele natural al creației inițiale a lui Dumnezeu sau că poziționează o persoană în afara speranței Evangheliei.

ARTICOLUL 9
AFIRMĂM că păcatul distorsionează dorintețe sexuale, direcționându-le departe de legământul căsătoriei și către imoralitatea sexuală – o denaturare care include atât imoralitatea heterosexuală, cât și cea homosexuală.
NEGĂM că un tipar de lungă durată a dorinței pentru imoralitatea sexuală justifică un comportament sexual imoral.

ARTICOLUL 10
AFIRMĂM că este greșit să aprobăm imoralitatea homosexuală sau transgenderismul și că această aprobare constituie o deviere esențială de la mărturia și credința creștină.
NEGĂM că aprobarea imoralității homosexuale sau a transgenderismului este o chestiune de indiferență morală, despre care astfel creștinii ar trebui să fie sau nu de acord.

ARTICOLUL 11
AFIRMĂM datoria noastră de a spune adevărul cu dragoste de fiecare dată, inclusiv atunci când vorbim cu unul sau despre altul ca bărbat sau femeie.
NEGĂM orice obligație de a vorbi în așa fel încât să dezonoreze creația imaginii lui Dumnezeu ca bărbat sau femeie.

ARTICOLUL 12
AFIRMĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos oferă atât iertare milostivă, cât și putere de transformare și că această iertare și putere îi permit unui urmaș al lui Hristos să renunțe la dorințele păcătoase și să trăiască într-o manieră demnă Domnului.
NEGĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos este insuficient pentru iertarea tuturor păcatelor sexuale și pentru a da putere de sfințire fiecărui credincios care se simte atras în păcatul sexual.

ARTICOLUL 13
AFIRMĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos le dă posibilitatea păcătoșilor să renunțe la auto-concepțiile transsexuuale și prin îndurarea divină să accepte legătura creată de Dumnezeu între sexul biologic și concepția de sine ca bărbat sau femeie.
NEGĂM că harul lui Dumnezeu în Hristos sancționează concepțiile de sine care sunt în antiteză cu voia lui Dumnezeu relevată.

ARTICOLUL 14
AFIRMĂM că Isus Hristos a venit în lume să-i salveze pe păcătoși și că prin moartea și învierea lui Hristos, iertarea păcatelor și viața veșnică sunt disponibile fiecărei persoane care se pocăiește de păcat și se încrede în Hristos ca Mântuitor, Domn și valoare supremă.
NEGĂM că brațul lui Dumnezeu este prea scurt pentru a salva sau că nu poate ierta orice păcătos.

CBMW – Coaliția pentru Sexualitate Biblică
cbmw.org/nashville-statement

Check Also

Socotelile din suflet – Florin Ianovici

ViaÈ›a se petrece între colÈ›ii nemiloÈ™i ai unei lumi crude care caută pe cine să …

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *